Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal


Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken namens minister Ollengren, en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijke, volwaardige en zelfstandige streektaal in Nederland.

De regionale bestuurders zijn de gedeputeerden Sietske Poepjes (Fryslân), Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe), Hester Maij (Overijssel), Josan Meijers (Gelderland), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf).

In het convenant is onder meer vastgelegd dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noord-West Duitsland en de EU. Verder wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Maarten Schurink: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.”

Nedersaksisch onderdeel cultuurbeleid

Gedeputeerde Cees Bijl: "Voor de inwoners van Drenthe is de streektaal altijd van grote waarde geweest. Voor hun eigen identiteit en een sterk gevoel van verbondenheid. Het 'hier kom ik weg'-gevoel. Met de ondertekening van dit convenant krijgt het Nedersaksisch, in al haar varianten, de erkenning die het verdient. Nu kunnen we gezamenlijk aan de slag om het gebruik van de streektaal verder te stimuleren."

Naast de gezamenlijk inspanning voor het Nedersaksisch in het kader van het convenant stimuleren de regionale overheden ook via hun eigen cultuurbeleid het gebruik van het Nedersaksisch

De afgelopen jaren heeft de provincie Drenthe zich samen met (en vooral via de activiteiten van) het Huus van de Taol ingezet voor de verbetering van het imago en het gebruik van de streektaal. Het Huus van de Taol houdt zich o.a. bezig met taalpromotie, het uitgeven van boeken, muziek, onderwijs en taalwetenschap. De provincie ondersteunt daarnaast ook andere streektaalinitiatieven, waaronder een meertaligheidproject van NHL Stenden in het basis-en beroepsonderwijs waarin het Drents een prominente plek heeft en het jaarlijkse Drèents Liedtiesfestival van Stichting REUR.

Nedersaksisch

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Fryslân). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland.

Ondertekening convenant Nedersaksisch

Van links naar rechts:

Gedeputeerde Josan Meijers (Gelderland), burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf), gedeputeerde Sietske Poepjes (Fryslân), Maarten Schurink (secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken), gedeputeerde Hester Maij (Overijssel), gedeputeerde Henk Staghouwer (Groningen), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en gedeputeerde Cees Bijl (Drenthe).