Drents MKB richt zich op internationale markten


Gedeputeerde Staten stellen extra geld beschikbaar voor de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe van IkBenDrentsOndernemer. De subsidieregeling biedt MKB-ondernemers financiële ondersteuning bij internationale marktverkenningsactiviteiten en onderzoeken ter bevordering van internationale marktontwikkeling.

In 2017 heeft de provincie Drenthe het ‘Aanvalsplan internationaal ondernemen’ gelanceerd. Een doordachte en effectieve aanpak die ervoor moet zorgen dat het Drentse MKB meer zaken gaat doen over de grens.

De website ikbendrentsondernemer.nl biedt een scala aan ondersteuningsmogelijkheden om internationaal te groeien. Eén hiervan is de subsidie Internationaal Ondernemen Drenthe. Deze regeling is opgedeeld in drie thema’s: internationale marktverkenningsactiviteiten, marktontwikkelingsactiviteiten en handelsmissies en beursdeelnames.

In 2017-2018 is € 132.000,-- subsidie verleend aan 41 MKB-ondernemers. Er was daarbij vooral vraag naar financiering van internationale beursdeelname en het inhuren van externe expertise. Gedeputeerde Brink: ‘Ik zie dat de regeling voldoet aan een behoefte. Veel ondernemers signaleren internationale kansen en dat ze nu ook daadwerkelijk in de actiestand komen, is precies waar wij op hebben gehoopt.”

Om deze positieve ontwikkeling een vervolg te geven, stelt de provincie Drenthe voor 2018 nogmaals € 25.000,-- beschikbaar.

Succesverhalen

De eerste succesverhalen van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe zijn terug te vinden via www.ikbendrentsondernemer.nl. Daarnaast kunt u via de website alle informatie terugvinden over het programma Internationaal Ondernemen Drenthe, dat ondernemers ondersteunt bij export.