Traditionele denkbeelden, rolpatronen en stereotypering


Koffiejuffrouw. Luizenmoeder. Papadag. Traditionele denkbeelden, rolpatronen en stereotypering. Daar ging de bijeenkomst van afgelopen dinsdag over. Iedereen maakt elke dag honderden beslissingen over mensen, gebaseerd op onze vooroordelen. Vaak zijn deze onschuldig, maar onbewuste vooroordelen kunnen vervelende gevolgen hebben, voor onszelf of voor anderen.

Gelijkwaardig en niet gelijk

Discussieleiders Femke Wolthuis en Eric Bergsma trapten deze themaavond muzikaal af. Roelie Goettsch, voorzitter van de werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe, verwelkomde alle aanwezige mannen en vrouwen bij de goedbezochte bijeenkomst. Zij gaf aan dat het ruim honderd jaar na het verworven kiesrecht van vrouwen, nog steeds niet gelijk is. Een initiatief als Vrouwen Kiezen is dan ook nog steeds belangrijk en nodig: Het komt niet vanzelf goed om meer vrouwen politiek actief te krijgen.

Commissaris van de Koning en ambassadeur van Vrouwen Kiezen Jetta Klijnsma riep vrouwen van alle leeftijden op om zich vooral in te zetten voor wat ons allemaal aangaat, volksvertegenwoordiging in de politiek.

Aan tafel: Mannen worden niet hetzelfde behandeld als vrouwen

De vaste tafelgasten moeder en dochter Mia en Marie-Cécile Hatzmann, beide politiek actief voor VVD, leken zich in eerste instantie niet in het beeld dat er anders naar vrouwen gekeken wordt te herkennen. Maar, dat het 'm in de "kleine" dingen zit, werd duidelijk uit het voorbeeld dat Marie-Cécile gaf. Het was tijdens een sollicitatiegesprek dat zij eens had, waar haar door de mannelijke sollicitatiecommissie gevraagd werd waar zij goed in is. Na afloop van dit gesprek, waarin zij haar sterke punten benoemd had, was de reactie van een van de gesprekspartners dat hij vond dat zij 'nogal vol van zichzelf' was. Het blijkt dat het voor vrouwen toch nog steeds 'not done' is om zichzelf stevig te presenteren en op de voorgrond te treden.

Eline Vedder-Monaster valt het op dat haar vaak gevraagd wordt hoe ze het allemaal doet, in combinatie met de zorg voor haar gezin met jonge kinderen. Deze vraag wordt niet gesteld aan haar collega-mannen. Eline werkt als voorzitter van LTO Zuidwest Drenthe, is nieuw in de gemeenteraad namens CDA in gemeente Midden-Drenthe en boerin.

IMG_0225

Vrouwen hebben geleerd om geen behoefte aan macht te hebben.

De laatste tafelgast die aanschoof is in haar boek De zijkant van de Macht op zoek gegaan naar een verklaring hoe het komt dat het aantal vrouwen in de politiek de laatste jaren afneemt. Dit, terwijl de maatschappelijke betrokkenheid en het activisme onder vrouwen sterk is gegroeid. Julia Wouters is tot de conclusie gekomen dat vrouwen de politiek onaantrekkelijk vinden. Ook worden vrouwen niet zo opgevoed, met het idee dat de politiek wat voor hen is. Vrouwen stappen niet gauw naar voren, we zijn met bescheidenheid opgevoed. Als een man dat doet, wordt dat als daadkracht gezien, maar als een vrouw dat doet, wordt zij als arrogant betiteld, een haaibaai, kenau.

Bescheidenheid is een tweede natuur geworden

Er is al veel ten goede veranderd, beaamt Julia. Zo is het ondenkbaar dat er geen vrouw meer aan de vergadertafel zit. Maar er is ontzettend veel niet veranderd. Vaak is een vrouw nummer 2 op de lijst. Zodra het echte spel begint, wordt de vrouw in de coulissen geschoven. Het rare is dat mannen het niet bedenken dat dat gebeurt, een blinde vlek hebben, en vrouwen dit laten gebeuren. Of de bescheidenheid van vrouwen biologisch is? Nou, nee. Bescheidenheid is een tweede natuur voor vrouwen geworden. Totdat meisjes een jaar of acht zijn, hebben zij net zoveel bravoure als jongens. Jongens die vechten op het schoolplein, daar wordt vertederd naar gekeken. Meisjes die dit doen, daar wordt naar gekeken of er misschien een gedragsstoornis is.

IMG_0186

Als bij de zoektocht naar politiek talent ‘de kwaliteit voorop staat’, zoals premier Rutte beweert, valt de keuze in de praktijk meestal op een man.

Er zijn toch echt wel mannen die van zichzelf vinden dat ze feministisch zijn en ook voorstanders van vrouwenemancipatie zijn. Maar daarmee zeggen ze niet dat ze dan misschien iets aan hun eigen gedrag moeten doen. Mannen staan er vaak niet bij stil, zegt Julia. Zij heeft van nabij gezien hoe het heel gewoon is dat allemaal witte mannen van dezelfde leeftijdscategorie beslissingen nemen. En dat is de belangrijkste reden voor vrouwen om politiek actief te zijn: Het gaat om volksvertegenwoordiging! Want als er allemaal mensen die allemaal goede bedoelingen hebben, maar geen vrouw zijn, een blinde vlek hebben, dan slaan ze dingen over. Niet uit onwil, maar omdat ze er niet over nadenken en het niet zien.

If you can't stand the heat, stay out of the kitchen

Julia Wouters vindt het tijd om de keuken te verbouwen. De schuld wordt vaak bij de vrouwen zelf neergelegd, dat ze niet willen. Vrouwen moeten veranderen. Maar als Nederland het net zo goed doet als Scandinavische landen die verder zijn met gendergelijkheid, dan levert dat Nederland miljarden op. In Scandinavië geven ze geld uit aan opleidingen voor vrouwen, maar zien de investering hiervan niet terug. Het waren niet de vrouwen die moesten veranderen. Zij realiseerden zich dat de mannen aan de top geen ruimte maakten voor vrouwen om er te komen. Mannen moeten bewuster zijn van vooroordelen en dat de vrije keus beperkt is door de manier waarop er naar ons gekeken wordt.

IMG_0191

Bewust toelaten

Als je weet hoe het werkt, door je bewust te zijn van vooroordelen, kun je hiernaar handelen. Iedereen blijkt belast met een ingebouwd systeem dat vooroordelen heet. We hebben allemaal een beeldbank in ons hoofd. De kracht van diversiteit betekent dat er betere beslissingen worden genomen, waarin de bevolking zich beter herkent. Door het sàmen te doen kom je tot balans, want dát is democratie.


Vrouwen kiezen logo
Ambassadeur Vrouwen Kiezen en Commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma

Vrouwen werken onbetaald

Vrouwen besteden anderhalf keer meer tijd aan onbetaalde arbeid dan mannen, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, de zorg voor kinderen en mantelzorg.

bron: Beperktzicht.nl

IMG_0226

Stereotypering is erfelijk

Al vanaf jonge leeftijd worden kinderen blootgesteld aan het idee dat "talent" en genialiteit meer mannelijke dan vrouwelijke kwaliteiten zijn. 6-jarige meisjes vinden zichzelf minder getalenteerd dan jongens van die leeftijd.

bron: Beperktzicht.nl

IMG_0222

Mama's in kinderboeken werken nauwelijks

Slechts 13% van de moeders in kinderboeken heeft een betaalde baan. Dat is bijna 6 x minder dan in werkelijkheid.

bron: Beperktzicht.nl

IMG_0187

88% mannelijk expertise

Van alle experts aanwezig in de media is 88% man en 12% vrouw.

bron: Beperktzicht.nl

Beperkt Zicht

Momenteel is er landelijke aandacht voor bewuste en onbewuste voorvoordelen over vrouwen en mannen via de campagne Beperkt Zicht, van WomenInc.

We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én wij zelf houden ideeën over rolpatronen en taakverdelingen in stand. Hierdoor kunnen vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes maken op het gebied van werk en zorg en daar willen we vanaf. Hoe zit het eigenlijk met jouw vooroordelen?

bron: Beperktzicht.nl