N375 Duurzaam veilig


De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375 tussen Pesse en Meppel. Eén van de maatregelen om dit te bereiken, is de aanpak van de gelijkvloerse oversteken op de N375.

In 2017 en 2018 hebben de provincie Drenthe en de gemeente De Wolden gezamenlijk de omgeving bevraagd met als doel de belangen van het gebruik van de gelijkvloerse oversteken inzichtelijk te maken. Er zijn onder andere werkgroepen gevormd en er zijn informatieavonden voor alle belanghebbenden georganiseerd. De adviezen, wensen, handtekeningacties en opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt in haalbare oplossingen.

De wensen van de meerderheid van de betrokkenen zijn door de provincie en de gemeente overgenomen. Zo komen er tunnels of landbouwsluizen waardoor het verkeer de N375 ondergronds passeert. De maatregelen betreffen de oversteken Slagenweg (landbouwsluis), Defensieweg (landbouwsluis), Gijsselterweg (tunnel) en Berghuizen (tunnel). Met de te treffen maatregelen zijn wethouder Mirjam Pauwels en gedeputeerde Henk Brink ervan overtuigd dat de N375 duurzaam veilig wordt gemaakt.