Maaien en aanbrengen ribbelmarkering


De provincie Drenthe gaat tijdens de weekenden in september de bermen maaien. Langs de N381, de N34 en de N391 worden op zaterdag en/of zondag de maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Dit kan enige overlast geven.

Maaien bermen

In de nacht van 7 op 8 september worden de bermen van de N34 gemaaid. Hiervoor moet de N34 tussen de N381 en Zuidlaren voor al het verkeer worden afgesloten tussen 20.00 uur en 7.00 uur. De maaiwerkzaamheden worden gelijktijdig met het aanbrengen van de ribbelmarkering uitgevoerd. Ter plekke staan omleidingsborden.


Maaien bermen

De provincie Drenthe maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen ecologisch. De provincie sluit daarmee aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden.

Ribbelmarkering waarschuwt bestuurders

De provincie Drenthe brengt ribbelmarkering aan op het midden van de N34. Dat gebeurt tussen Borger en het verkeersplein Gieten, op het stuk waar een inhaalverbod geldt. De ribbelmarkering waarschuwt bestuurders, zodat ze bijsturen om op hun eigen weghelft te blijven.