College onderbreekt reces vanwege droogte


Het college van Gedeputeerde Staten heeft het zomerreces onderbroken vanwege de aanhoudende droogte. In een extra GS-vergadering zijn commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Cees Bijl uitvoerig geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd.

Er is nu geen acute aanleiding om extra maatregelen te nemen. Wel is afgesproken dat de collegeleden die niet met vakantie zijn, ook in de komende periode wekelijks bijeenkomen om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn.

Beheersbaar

Het college heeft uiteraard geconstateerd dat de gevolgen van de droogte voor landbouw en natuur overal in de provincie zichtbaar zijn. De belangrijkste conclusie is evenwel dat de watervoorziening in de provincie beheersbaar is.

Net als veel Drenten hoopt het college dat de verwachte neerslag in de komende weken enige verlichting zal brengen. Portefeuillehouder landbouw en natuur Henk Jumelet houdt vanaf zijn vakantieadres bestuurlijk contact met de betrokken belangenorganisaties. Zodra hij volgende week terug is, zal hij zich persoonlijk verder op de hoogte laten brengen en waar nodig actie(s) ondernemen.


Het is warm en droog in Drenthe! Wat zijn de gevolgen en wat kunt u doen?

Het is al weken lang droog in Drenthe. Deze week wordt het ook nog eens zeer warm. Volgens de weersvoorspellingen is er sprake van een hittegolf. Dit heeft gevolgen voor de natuur en brengt risico’s voor de gezondheid met zich mee. In dit bericht leest u wat u kunt doen om de risico’s voor uzelf en de natuur te beperken.