Droogte treft boeren en tuinders


Natuur en waterkwaliteit staan onder druk. De droogte treft ook boeren en tuinders.

Gedeputeerde landbouw en natuur Henk Jumelet reageert op de situatie: “Het college van Gedeputeerde Staten leeft mee met de boeren en de terreinbeheerders die het op dit moment heel zwaar hebben. Velen hebben zichtbaar last van de extreme droogte. Er is een gesprek geweest met LTO Noord en de situatie wordt goed gemonitord. Inmiddels bekijkt de minister van LNV of coulance betracht kan worden bij de uitvoering van regelgeving, mede naar aanleiding van een oproep van LTO Nederland. De minister is in gesprek met de Europese Commissie over ondermeer de vrijstelling van de vergroeningsvoorwaarden. Het is goed dat de minister zich op deze manier inzet voor de landbouwsector.”

Het college reageert hiermee op de persconferentie die op 2 augustus door de Landelijk Coördinatiecommissie Waterverdeling is gehouden. Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.