Subsidie Vrijetijdseconomie Drenthe


De provincie Drenthe wil dat Drenthe nog aantrekkelijker wordt voor toeristen en dagjesmensen. Vernieuwende plannen die aanvullend zijn op het toeristische en recreatieve aanbod zijn daarom welkom. Hiervoor is de subsidie Vrijetijdseconomie Drenthe beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is voor recreatieondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door ondernemers die gevestigd zijn in Drenthe.

Het doel

De provincie Drenthe wil recreatieondernemers stimuleren om met mooie plannen te komen. Het doel is om meer toeristen en dagjesmensen te trekken. Dat heeft namelijk een positief effect op onder andere de werkgelegenheid.

Een aantal voorbeelden:

  • Een nieuw project op een bestaand bedrijf. Bijvoorbeeld een indoor speelpark op een verblijfsrecreatiebedrijf dat ook voor dagjesmensen toegankelijk is.
  • Een nieuw samenwerkingsproject. Bijvoorbeeld tussen aanbieders van overnachtingen en aanbieders van activiteiten. Denk aan campings die een arrangement bieden, waarin het verblijf gecombineerd wordt met sport- of cultuuractiviteiten.
  • Een project in de publieke ruimte dat toegankelijk is voor zowel toeristen als mensen uit de omgeving.

Ook voor de plannen zelf kan subsidie aangevraagd worden. Denk aan:

  • Het maken van een businessplan voor een nieuw project.
  • Het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project.
  • Een cursus of training gericht op het maken van een strategisch ondernemingsplan.

De subsidie

De subsidie bestaat uit een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Het subsidieplafondvoor 2018 is bereikt. Er kunnen dit jaar geen aanvragen meer ingediend worden.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen