Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe


Heeft u een innovatief en onderscheidend plan dat Drenthe nog aantrekkelijker maakt voor toeristen en dagjesmensen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie vanuit de subsidieregeling Vrijetijdseconomie. Met deze subsidieregeling wil de provincie Drenthe recreatieondernemers in de verblijfs- en dagrecreatie stimuleren om met mooie plannen te komen voor vernieuwing van het aanbod in de toeristisch/ recreatieve sector in Drenthe.

Denk hierbij aan:

  • een nieuw project op een bestaand bedrijf, zoals een indoor speelpark op een verblijfsrecreatiebedrijf dat ook voor dagjesmensen toegankelijk is;
  • een nieuw samenwerkingsproject,  zoals een aantal campings dat verblijf combineert met een arrangement en samenwerkt met aanbieders van wandel, fiets en andere sport- of cultuuractiviteiten;
  • een project in de publieke ruimte, zoals een fiets of wandelvoorziening die niet alleen bedoeld is voor gasten van het recreatiebedrijf, maar ook voor de omgeving.

Voorwaarden

De subsidie kan ook worden aangevraagd voor:

  • een cursus of training gericht op de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan;
  • het maken van een businessplan voor een nieuw project;
  • het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project.

Criteria waar aan voldaan moet worden:

  • het project is nieuw en onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe;
  • het project versterkt de attractiewaarde en zichtbaarheid van Drenthe, voor huidige en potentiële bezoekers;
  • het project heeft een positief effect op werkgelegenheid en bestedingen in Drenthe.

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door ondernemers die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Lees voor de volledige voorwaarden de uitvoeringsregeling.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen