POP3-subsidie Jonge landbouwers


Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2018 kunt u als landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar subsidie aanvragen voor de provincie Drenthe. Dit kan van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Er zijn diverse investeringscategorieën waarvoor u subsidie kunt krijgen. Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten, wel een maximumsubsidiebedrag van € 20.000. Het minimumsubsidiebedrag is €10.000. U kunt voor maximaal 3 investeringen subsidie aanvragen.

Er is geen sprake meer van een minimum aan subsidiabele kosten per investering.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Voor deze openstelling is in Drenthe voor €410.000 aan subsidie beschikbaar gesteld.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Mandemaat 3
9405 TG Assen

Postadres

Postbus 322
9400 AH Assen
Telefoon 088-0424242

Contactformulier