Werken bij de provincie Drenthe

Momenteel heerst er een landelijke discussie over de positie van de provinciën als middenbestuur. Ook Drenthe is actief bezig met het benoemen van haar positie, rol en taken. Op welke wijze kunnen we deze zo invullen dat we de grootst mogelijke toegevoegde waarde bereiken voor de Drentse samenleving? Deze vraagstukken leiden tot veel veranderingen voor onze organisatie. De vijf pijlers van ons HRM-beleid zijn:

  • Employability; vanuit kansen en ontwikkelingen, op een levensfasenbewuste wijze, de brede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten.
  • Empowerment: medewerkers stimuleren zelf verantwoordelijkheid te dragen door een beroep te doen op zelfredzaamheid.
  • Inspirerend leiderschap: onze leidinggevenden nemen verantwoordelijkheid en zijn richtinggevend en coachend.
  • Talentmanagement: behouden van kennis en kwaliteiten en het inzetten van talenten op de plek waar ze het best tot hun recht komen.
  • Kennismanagement: het samenspel tussen benodigde en aanwezig kennis in de organisatie en het borgen, delen en evalueren daarvan.

Deze speerpunten zijn op verschillende manieren vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Zo staan behaalde resultaten en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker centraal in de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken tussen leidinggevende en medewerker. Daarnaast hebben we het mobiliteitspunt @Motion ingericht om de mobiliteit van onze medewerkers te vergroten. En bestaat het XploreLab om medewerkers breder inzetbaar te maken en kennis te delen. Ook nodigen wij medewerkers uit om eens een kijkje in een andere keuken te nemen, om op die manier hun blik te verruimen en nieuwe kennis op te doen. In ons traineeprogramma ‘Drentalenten' bieden we pas afgestudeerden een uitdagende baan waarin ze brede ervaring opdoen. Ook we zijn actief in verschillende netwerken.

Laatst bijgewerkt op 14 juli 2015.