Header website - Lente op de Westerbrink

Nieuws over zorg en gezondheid

Inhoud

17mrt2015

STAMM en CMO Groningen zijn per 20 februari jl. gefuseerd tot een nieuwe organisatie: CMO STAMM.

10mrt2015

In de periode 2010-2014 heeft de provincie haar taken op het gebied van jeugdzorg overgedragen aan de Drentse gemeenten.

3mrt2015

De provincie Drenthe stelt 100.000 euro beschikbaar voor sport en jeugdzorg.

4feb2015

Deze week starten twintig Nederlandse jongeren een stage in ziekenhuizen in Duitsland. Dit gebeurt binnen het project grensoverschrijdende zorg van het Netwerk ZON.

3feb2015

De provincie Drenthe stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een Health Hub in Roden. Deze Health Hub bestaat uit een samenwerkend cluster van medische technologiebedrijven, UMCG en onderwijs- en kennisinstellingen in Noord-Nederland.

30jan2015

Diverse partijen uit het o.a. zorg- en welzijnslandschap kwamen gisteren bijeen om de toekomst van de zorg in Drenthe te bespreken.

21nov2014

De eerste ‘Bosatlas van het Voedsel’ is 20 november verschenen. Deze nieuwe thema-atlas schetst een veelzijdig beeld over de Nederlandse voedselvoorziening.

9sep2014

Dinsdag 9 september gaat de Drentse leefbaarheidsmonitor online.

11jun2014

Met de werkconferentie ‘Zorglandschap Drenthe' die op 6 juni is gehouden, is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar toekomstbestendige zorg in de provincie Drenthe. Het is belangrijk om daar met elkaar over in gesprek te gaan en de samenwerking te zoeken. Dit moet leiden tot concrete resultaten voor de inwoners van Drenthe.

14feb2014

Door vergrijzing en leefgewoonten komen er steeds meer mensen met hart- en vaatziekten. Landelijk zijn er nu al meer dan een miljoen. Zij hebben zorg en aandacht nodig.

Delen op LinkedInDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op Yammer
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap