Biobased economy en agribusiness

header economie

Biobased economy en agribusiness

Biomassa als energiebron is al langer een bekend verschijnsel, maar meer en meer wordt biomassa nu ook als grondstof gebruikt in de chemie, farmacie en food. Fossiele brandstoffen worden schaarser en duurder. Dus men is op zoek naar een alternatief: de biobased economy. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen willen wij daar op inzetten. Drenthe heeft alles in huis om van de transitie naar een biobased economy een succes te maken: een sterk land- en tuinbouwcluster, een innovatieve chemische sector en een sterke logistieke positie.

Activiteiten

  RTL Z uitzending Duurzaam Ondernemen

  Biobased Economy in Drenthe

  Samenwerking in Biobased Economy

  ondernemen landbouw
  Navigatielinks overslaan
  Volg ons op Twitter!
  Sitemap overslaan
  Sluit sitemap