Windenergie

Wind is één van de instrumenten die duurzame energie opwekt. In Nederland is afgesproken dat in elke provincie deze vorm van duurzame energie ingezet wordt. Zo ook in Drenthe. Op deze site houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuws over windenergie

Partners Windenergie

Kaart zoekgebied

kaart zoekgebied

In het provinciaal omgevingsplan zijn de Veenkoloniën aangewezen als gebied voor de plaatsing van windmolens. In de gebiedsvisie zijn een aantal locaties aangewezen.