Windenergie

header windenergie

Kaart zoekgebied

kaart zoekgebied

In het provinciaal omgevingsplan zijn de Veenkoloniën aangewezen als gebied voor de plaatsing van windmolens. In de gebiedsvisie zijn een aantal locaties aangewezen.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap