Header website - Lente op de Westerbrink

Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

Inhoud

In verkeersbesluiten staan de regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

Voorwaarden

U kunt een verzoek indienen als aan 1 of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

  • de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • het in stand houden van de weg en het garanderen van de bruikbaarheid daarvan;
  • het garanderen van de vrijheid van het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van overlast, hinder of schade door het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van aantasting van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden door het verkeer.

Contact

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap