Header website - Lente op de Westerbrink

Vuurwerk, ontbrandingsmelding

Inhoud

Alleen gespecialiseerde vuurwerkbedrijven mogen buiten oud en nieuw vuurwerk afsteken.

Afhankelijk van het soort en/of de hoeveelheid vuurwerk moet conform het Vuurwerkbesluit een ontbrandingstoestemming worden gevraagd bij de provincie of moet er een ontbrandingsmelding worden gedaan.

Het vuurwerk moet vooraf worden gemeld bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding.

Als de provincie de melding heeft ontvangen krijgt u hiervan bericht. Hierin staat of uw melding wel of niet voldoet aan de voorwaarden van het Vuurwerkbesluit.

De veiligheidsregio (brandweer), de gemeente en de minister van I&M worden van de ontbrandingsmelding op de hoogte gesteld.

Als uw bedrijf vuurwerk wil afsteken moet u dit vooraf melden bij de provincie. Dit heet een ontbrandingmelding. Ook als het gaat om vuurwerk waar geen vergunning voor nodig is. Na deze ontbrandingsmelding krijgt u een acceptatiebrief of een afwijzing. De commandant van de brandweer, de gemeente en de Arbeidsinspectie worden van uw melding op de hoogte gesteld.

Voorwaarden

Alleen het gespecialiseerde vuurwerkbedrijf dat in het bezit is van een toepassingsvergunning (conform artikel 3B.1 en 3B.2 Vuurwerkbesluit) kan de ontbrandingsmelding indienen voor het vuurwerk waarvoor zij gecertificeerd zijn.

Bij de volgende soorten en/of hoeveelheden volstaat een ontbrandingsmelding:

  • maximaal 20 kilogram pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of
  • 200 kilogram consumentenvuurwerk
  • of gezamenlijk 220 kg

In alle overige gevallen is een ontbrandingstoestemming vereist.

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

U moet als bedrijf in de volgende gevallen een ontbrandingsmelding doen:

  • uw bedrijf is gespecialiseerd in het afsteken van vuurwerk en u heeft al een toepassingsvergunning;
  • u wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken;
  • rond het terrein is 30 meter vrije ruimte. Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft.

Aanpak

U doet de melding ten minste twee weken voor de datum van het vuurwerkevenement. In uitzonderlijke gevallen kan onder andere met goedkeuring van de burgemeester van deze termijn worden afgeweken.

Bij de ontbrandingsmelding worden de gegevens en bescheiden ingediend volgens artikel 3B.3a, lid 2 van het Vuurwerkbesluit.

De melding wordt langs elektronische weg ingediend (artikel 3B.3a, lid 1, Vuurwerkbesluit) middels het “E-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen". Om gebruik te maken van deze applicatie heeft u een gebruikersnaam en een inlogcode nodig. Deze kunt u aanvragen op telefoonnummer 06-52857517. De aanvraag wordt ondertekend met uw DigiD of met E-herkenning.

Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementen vergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

U doet de melding minimaal veertien dagen voor het evenement.
Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

  • een werkplan;
  • een kopie van uw toepassingsvergunning; en
  • het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA).

Contact

U doet de ontbrandingsmelding bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap