Afvalscheiding en afvalpreventie huishoudelijk afval, stimuleringsprogramma

In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) worden doelstellingen geformuleerd voor afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De doelgroep wordt gevormd door de Nederlandse gemeenten. Jaarlijks wordt door het Afval Overleg Orgaan (AOO) een programma opgesteld met een (groot) aantal projecten. Dit is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval. Het programma wordt uitgevoerd door de gezamenlijke overheden: de gemeenten, de VNG, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de provincies.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555