Header website - Lente op de Westerbrink

Afvalscheiding en afvalpreventie huishoudelijk afval, stimuleringsprogramma

Inhoud

In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) worden doelstellingen geformuleerd voor afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De doelgroep wordt gevormd door de Nederlandse gemeenten. Jaarlijks wordt door het Afval Overleg Orgaan (AOO) een programma opgesteld met een (groot) aantal projecten. Dit is het Stimuleringsprogramma afvalscheiding en afvalpreventie van huishoudelijk afval. Het programma wordt uitgevoerd door de gezamenlijke overheden: de gemeenten, de VNG, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de provincies.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap