TUG-ontheffing

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie. Kijk voor meer informatie bij 'Luchtvaart'.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing krijgt, zijn:

 • helikopters;
 • luchtballonnen zijn vrijgegeven, tenzij ze met meer dan 5 ballonnen tegelijk gaan varen.
 • zweeftoestellen;
 • micro light aeroplanes (mla);
 • onbemande luchtvaartuigen tot 150 kg;
 • watervliegtuigen;
 • landbouwluchtvaartuigen;
 • luchtschepen;
 • vliegtuigen voor een luchtshow.

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:
  • Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.
  • Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.
  • Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.

Kijk voor meer informatie ook op de pagina 'Luchtvaart'.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn

De provincie beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555