Archiefbescheiden vervangen door reproducties, machtiging

Voor het beheer van archiefstukken gelden regels. Deze zijn verplicht. Als u archiefstukken die bewaard moeten blijven, wilt vervangen door reproducties, moet u een machtiging aanvragen. De machtiging geldt ook voor vernietiging van originele archiefstukken.

Contact

U vraagt de machtiging aan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555