Header website - Lente op de Westerbrink

Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, melding

Inhoud

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden.

Een kleinschalige sanering hoeft u niet te melden. Hiervoor gelden regels. De hoeveelheid verontreinigde grond of grondwater is niet meer dan de limietwaarde. Dit is vijftig kubieke meter grond of duizend kubieke meter grondwater. Ook tijdelijke verplaatsing van grond hoeft u niet te melden, behalve als er sprake is van ernstige verontreiniging. Bij de melding geeft u aan hoe u de bodem wilt gaan saneren. De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van de verontreiniging en de hoeveelheid. Een kleinschalige verontreiniging kunt u saneren volgens de regels van het Besluit uniforme saneringen (BUS), zie BUS-melding voor meer informatie.

Voorwaarden

U heeft een meldingsplicht als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • U bent van plan verontreinigde bodem (gedeeltelijk) te saneren of te verplaatsen.
  • De hoeveelheid verontreinigde grond is meer dan vijftig kubieke meter, en/of de hoeveelheid verontreinigd grondwater is meer dan duizend kubieke meter.
  • U verplaatst de grond niet tijdelijk.

Aanpak

Bij de melding stuurt u onder andere de onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van de bodem mee. Stel ook een saneringsplan op waarin is aangegeven hoe de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst.

Contact

U doet de melding bij de provincie of soms bij de gemeente. Dit laatste geldt voor de vier grote gemeenten (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht) en voor de gemeenten die genoemd worden in het Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap