Header website - Lente op de Westerbrink

Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

Inhoud

De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger of een bedrijf.

Contact

U vraagt bemiddeling aan bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap