Personenvervoer, concessie

Het verrichten van openbaar vervoer is alleen toegestaan wanneer u over een door de overheid verleende concessie beschikt. Dit houdt in dat de overheid het goedkeurt. In dat geval heeft u voor bepaalde tijd het exclusieve recht op het aanbieden van openbaar vervoer in een bepaald gebied of op een bepaalde vervoersverbinding. De concessie kan alleen worden verleend na een Europese aanbesteding. Vervolgens geldt dat de concessie voor een periode van 8 jaar wordt verleend. De Minister verleent concessies voor treinvervoer.

Voorwaarden

U maakt recht op een concessie voor personenvervoer als u voldoet aan de gestelde aanbestedingseisen van de concessieverlener.

Aanpak

Het aanbestedingsreglement voor de aanbestedingsprocedure van concessies verschilt per concessieverlener.

Contact

U vraagt de concessie aan bij de gemeente of de provincie. Dit is afhankelijk van of u vervoer tussen gemeenten of lokaal vervoer wilt aanbieden.
Het dagelijkse bestuur van een plusregio verleent concessies voor openbaar vervoer binnen een plusregio of een ander samenwerkingsgebied voor gemeenten.

Termijn

Voordat een concessie wordt verleend of gewijzigd, vraagt de concessieverlener advies aan consumentenorganisaties.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555