Stedelijke vernieuwing, subsidie

Als gemeente kunt u in aanmerking komen voor subsidie op grond van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het ISV is bedoeld voor gemeenten die een meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP, voor een periode van 5 jaar) indienen op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van fysieke maatregelen op het gebied van wonen, ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. In het meerjarenplan kan het gaan om bijvoorbeeld: aanleg van nieuwe of de transformatie van bestaande wijken, parken of bedrijfsterreinen, bodemsanering, duurzame milieumaatregelen en dergelijke.

Contact

Wanneer u bent aangemerkt als rechtstreekse gemeente (de 30 GSB-gemeenten) ontvangt u de bijdrage direct van het Rijk. Gemeenten die zijn aangemerkt als niet-rechtstreekse gemeenten (de kleinere gemeenten) ontvangen de bijdrage van de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555