Header website - Lente op de Westerbrink

Bezwaar tegen beslissing provincie

Inhoud

Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u betrokkene bent. U bent betrokkene als uw belang rechtstreeks van het besluit afhangt.

Het komt vaak voor dat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. Soms slaat de provincie de bezwaarschriftprocedure over. U kunt de provincie dan via het bezwaarschrift verzoeken om in te stemmen. Dit beroep doet u rechtstreeks bij de rechter.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen, en
  • u bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam en adres,
  • de datum,
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,
  • de reden van het bezwaar.

Verder is het belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent.

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap