Header website - Lente op de Westerbrink

Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

Inhoud

De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen besturen van (verschillende) gemeenten over de toepassing van een gemeentelijke regeling. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

Voorwaarden

U kunt het meningsverschil voorleggen aan de provincie als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

  • er is een geschil over de toepassing van een gemeenschappelijke regeling; en
  • het geschil bestaat tussen de besturen van deelnemende gemeenten; of
  • het geschil bestaat tussen de besturen van 1 of meer gemeenten of een samenwerkingsverband;
  • uw geschil gaat niet over:
    • Burgerlijke rechten;
    • Schuldvorderingen;
    • een geschil waarvan de beslissing is overgedragen aan andere partijen.

Contact

U kunt geschilbeslechting aanvragen bij de provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap