Header website - Lente op de Westerbrink

Recreatie en toerisme, stimuleringsprogramma

Inhoud

U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma stimulering recreatie en toerisme. Dit programma is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit gebeurt onder meer door middel van ondersteuning van gemeentelijke of regionale projecten en subsidiëring van scholings- en kennisoverdrachtsprojecten in de provinciale toerisme/recreatiebranche.

Contact

De mogelijkheden en de wijze van aanvragen kan per provincie verschillen.

Wet- en regelgeving

Formulieren

Productlinks

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

9400 AC Assen
Postbus Postbus 122
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap