Landschapsbeheer buiten natuurterreinen, beheersubsidie

Landbouwers komen in aanmerking voor een subsidie voor het in stand houden van een landschapselement dat gelegen is buiten een natuurterrein. De provincie heeft hiertoe zogeheten beheerpakket landschap samengesteld. Dat beheerpakket bestaat uit elementen die karakteristiek zijn voor het landschap en hierin veel voorkomen, zoals:

  • heggen
  • houtwallen
  • knotbomen
  • houtsingels
  • poelen
  • hoogstamfruitbomen

De subsidie wordt 6 jaar lang verstrekt in jaarlijkse betalingen. Bij het beheer gaat het om het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Ook wel genoemd: groene en blauwe diensten door landbouwers.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder meer:

  • U bent landbouwer en u beheert bij de aanvang van de subsidie het landschapselement waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Het beheer daarvan blijft bij u voor de 6 jaren waarvoor de subsidie wordt verleend.
  • De provincie heeft het betreffende landschapsbeheerpakket in het Natuurbeheerplan opengesteld voor subsidie.
  • Het terrein voldoet aan de beschrijving van ten minste 1 beheerpakket landschap.

Contact

U kunt aanvragen indienen bij het DR-Loket. Daar kunt u ook terecht met vragen. De Dienst Regelingen neemt de aanvragen in behandeling namens de provincie.

Wet- en regelgeving

Subsidie

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 15 november 2010 tot en met 14 januari 2011.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

DR-Loket (Dienst Regelingen Assen)

Bezoekadres

Mandemaat 3
9405 TG Assen

Postadres

Postbus 322
9400 AH Assen
Fax 0592 313605
Telefoon 0592 311685