Header website - Lente op de Westerbrink

Omgevingsvergunning

Inhoud

Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Als u meerdere toestemmingen nodig heeft, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar één beroepsprocedure.

Een voorbeeld: vroeger had u twee toestemmingen nodig wanneer u bijvoorbeeld een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen. Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U heeft nog maar één vergunning nodig en u hoeft dus maar één procedure te doorlopen.
Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning;
 • ontheffing bestemmingsplan;
 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
 • uitweg/inritvergunning;
 • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • kapvergunning;
 • provinciaal projectbesluit; of
 • reclamevergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website van het OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie

Uitvoerende instantie

Provincie
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap