Omgevingsvergunning

Als u uw huis wilt verbouwen, een boom wilt kappen of een schuur wilt bouwen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Als u meerdere toestemmingen nodig heeft, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij 1 loket worden aangevraagd. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit, is er nog maar 1 beroepsprocedure.

Een voorbeeld: vroeger had u 2 toestemmingen nodig wanneer u bijvoorbeeld een beschermd monument wilde verbouwen. U moest dan een bouwvergunning en monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u 2 procedures moest doorlopen. Met de komst van de omgevingsvergunning is dit verleden tijd. U heeft nog maar 1 vergunning nodig en u hoeft dus maar 1 procedure te doorlopen.
Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning;
 • ontheffing bestemmingsplan;
 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
 • uitweg/inritvergunning;
 • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • kapvergunning;
 • provinciaal projectbesluit; of
 • reclamevergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website van het OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie