Header website - Lente op de Westerbrink

Subsidieverordening Jeugdzorg Drenthe

Inhoud

Op grond van de verordening kan de provincie vanuit de doeluitkering jeugdzorg verschillende categorieën subsidie verstrekken:

  • Een jaarlijkse subsidie voor de Stichting Bureau Jeugdzorg (indicatieorgaan en voogdij-instelling)
  • Jaarlijkse subsidies voor één of meer zorgaanbieders voor het leveren van zorg
  • Jaarlijkse subsidie (aan een rechtspersoon) die werkzaamheden uitvoert als vertrouwenspersoon voor cliënten van Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders
  • Eventueel incidentele subsidies voor Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieder(s) ten behoeve van experimenten

Let wel: jeugdigen (en hun ouders) kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op de mogelijkheden die de verordening biedt. De indicering en zorgverlening loopt via Bureau Jeugdzorg en de door de provincie gefinancierde zorgaanbieder(s).

Voorwaarden

Subsidie kan worden aangevraagd door:

§ de Stichting Bureau Jeugdzorg, voor de haar in de wet opgedragen taken

§ door de provincie erkende zorgaanbieders (bepalend voor het antwoord op de vraag wie dat zijn, is het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg)

Contact

Subsidies voor een jaarprogramma moeten worden aangevraagd vóór 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar. Op deze aanvragen wordt vóór 1 januari van het subsidiejaar een besluit genomen.

Subsidies voor experimenten moeten worden aangevraagd uiterlijk 8 weken voordat met de uitvoering van het project/experiment wordt begonnen. Op aanvragen wordt binnen 8 weken een besluit genomen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC ASSEN

Uitvoerende instantie

Provincie Drenthe

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC ASSEN
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap