Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe (pMJP)

Alle informatie over alle onderdelen staat op www.drenthe.nl/platteland

Voorwaarden

Alle voorwaarden staan in deel III van het pMJP.

Contact

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. In principe wordt er binnen 13 weken beschikt.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Het Loket, afdeling RO

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC Assen