Header website - Lente op de Westerbrink

Provinciaal Meerjarenprogramma Drenthe (pMJP)

Inhoud

Alle informatie over alle onderdelen staat op www.drenthe.nl/platteland

Voorwaarden

Alle voorwaarden staan in deel III van het pMJP.

Contact

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. In principe wordt er binnen 13 weken beschikt.

Bijgewerkt

Uitvoerende instantie

Het Loket, afdeling RO

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC Assen

Uitvoerende instantie

Het Loket, afdeling RO

Postadres

Westerbrink 1
Postbus Postbus 122
9400 AC Assen
Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap