Header website - Lente op de Westerbrink

Producten en diensten

Inhoud

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Beheer van wegen en vaarwegen
Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Nutsvoorzieningen, kabels en leidingen

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per legging een aanvraag om toestemming indienen bij de provincie.

Milieu en energie: Drinkwater, oppervlaktewater
Sport, welzijn en recreatie: Kwaliteit zwemwater

De provincie wijst elk jaar de locaties aan waar het publiek tijdens het zwemseizoen mag zwemmen. Bent u het niet eens met de aangewezen locaties? Tijdens de inzageperiode kunt u reageren.

Milieu en energie: Afval, hergebruik

In het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) worden doelstellingen geformuleerd voor afvalpreventie en gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. De doelgroep wordt gevormd door de Nederlandse gemeenten.

Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna

Wilt u als landbouwer de natuur op uw eigen landbouwgrond in stand houden? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U vraagt de beheersubsidie aan bij de provincie.

Politiek, bestuur en samenleving: Democratie en inspraak

Provinciale regels en verplichtingen staan beschreven in provinciale besluiten. U kunt provinciale besluiten gratis inzien op het provinciehuis.

Kunst en cultuur: Archief

Archiefstukken ouder dan twintig jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Wilt u het overbrengen van bepaalde archiefstukken naar een archiefbewaarplaats uitstellen? Vraag dan een uitstel aan bij de provincie.

Kunst en cultuur: Historische belangstelling

Wilt u archiefstukken vernietigen of vervangen door reproducties? Dan moet u een machtiging aanvragen. U vraagt de machtiging aan bij de provincie.

Kunst en cultuur: Archief

Archiefstukken ouder dan 75 jaar mogen openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

Registers, administratie en documenten: Administratie

Wilt u een archiefbewaarplaats bouwen, verbouwen of veranderen? Laat de plannen eerst goedkeuren door de provincie. De provincie verleent goedkeuring als de plannen niet ingaan tegen de rechten en het welzijn van anderen.

Sport, welzijn en recreatie: Sport
Sport, welzijn en recreatie: Buitenrecreatie
Sport, welzijn en recreatie: Kwaliteit zwemwater

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de provincie.

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap