Feiten, cijfers en kaarten

De provincie maakt via verschillende websites informatie over Drenthe beschikbaar.

Drenthe in Feiten & Cijfers

Hoe staat de provincie Drenthe ervoor op het gebied van mens, leefomgeving en economie? En gaat het de goede kant op? Op deze website vindt u feiten en cijfers over zo'n 60 actuele onderwerpen uit de Drentse samenleving.

Atlas van Drenthe

In de Atlas van Drenthe vindt u kaarten over de provincie. Bijvoorbeeld kaarten over de ondergrond, zoals de Bodemkaart, en kaarten over beleid, zoals de kaart van de Ecologische Hoofdstructuur.

Geoportaal

In het Geoportaal kunt u kaarten van Drenthe in professionele formaten downloaden. Het Geoportaal bevat alle openbare kaartbestanden die bij de provincie beschikbaar zijn.