• Lijnentest fietspaden N372 en N373

  De provincie Drenthe voert een test uit met verschillende soorten wegmarkeringen om de zichtbaarheid van fietspaden te vergroten.

 • Gladheidsbestrijding

  Wat doet de provincie aan gladheidsbestrijding? Waar en wanneer gaat de provincie strooien?

 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Wat is de PAS? PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en heeft als doel ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof.

 • Erfgoedverkenning Drenthe

  In opdracht van de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten is de ‘Erfgoedverkenning Drenthe’ opgesteld.

 • Jaar van de Ruimte

  Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Voor welke uitdagingen staan we? Wie maakt Nederland? In 2015 vieren we het Jaar van de Ruimte. Lees verder voor meer informatie.

 • Wegwerkzaamheden

  Weten waar er aan de weg wordt gewerkt? Kijk dan bij ons overzicht van provinciale wegen.

 • Asbest eraf, zonnepanelen erop

  Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Tot 1 september 2016 is er subsidie voor (voormalig) agrarisch ondernemers en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen.

Drenthe dichtbij

drenthe_dichtbij

Drenthe dichtbij is de informatiepagina van de provincie Drenthe in de huis-aan-huis-bladen. Nu ook als online-magazine beschikbaar.

Kaarten en cijfers

kaarten_en_cijfers220

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

@ProvDrenthe