• Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Vanaf dat moment regelt de provincie de bescherming van Natura 2000 gebieden, dier- en plantensoorten en bossen via deze wet.

 • Faunaloket Drenthe

  Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winter kan het glad zijn op de wegen. Wat doet de provincie aan gladheidsbestrijding? Wanneer en waar gaat de provincie strooien?

 • Wegwerkzaamheden

  Weten waar er aan de weg wordt gewerkt? Kijk dan bij ons overzicht van provinciale wegen.

 • Meldingen wegen en vaarwegen

  Is er iets niet in orde op of bij de openbare wegen en vaarwegen van de provincie Drenthe? Dan kunt u zelf uw melding online doorgeven.

Nieuwjaarsspeech

tichelaar

Na een afgelaste editie van vorig jaar, was het dit jaar weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsreceptie van de provincie Drenthe.

Kaarten en cijfers

kaarten_en_cijfers220

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

@ProvDrenthe