Home

Provincie Drenthe - header homepage
  • Jaar van de Ruimte

    Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Voor welke uitdagingen staan we? Wie maakt Nederland? In 2015 vieren we het Jaar van de Ruimte. Lees verder voor meer informatie.

  • Wegwerkzaamheden

    Weten waar er aan de weg wordt gewerkt? Kijk dan bij ons overzicht van provinciale wegen.

  • Subsidieregeling Dorpsinitiatieven

    De provincie Drenthe beloont kansrijke initiatieven voor de Drentse dorpen. Verenigingen, stichtingen etc. kunnen plannen indienen voor de verbetering van de leefbaarheid van hun dorp

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden - Dienstauto bij busstation Gieten

Deze kaart geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Drenthe.

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

Feiten, cijfers en kaarten over actuele onderwerpen overzichtelijk op een rijtje.

Agenda

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

@ProvDrenthe

Navigatielinks overslaan
Volg ons op Twitter!
Sitemap overslaan
Sluit sitemap